Berikut, Tata Cara Sholat Jenazah Laki Laki

Berikut, Tata Cara Sholat Jenazah Laki Laki

Tata Cara Sholat Jenazah Laki-laki - Bukan menjadi rahasia umum bagi kita umat manusia pasti akan menemui sang pencipta atau kembali ke yang maha kuasa. 


Namun bagi para umat muslim yang ada di dunia bukan menjadi rahasia lagi bagi seluruh umat bahwa tidak ada satupun orang yang dapat mengetahui kapan mereka akan kembali ke yang maha pencipta atau ke yang maha kuasa.  


Hal ini sudah di jelaskan dalam. (QS. Luqman: 34)Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim.


 Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.


 Selain kematian seseorang muslim juga tidak bisa kita majukan atau kita mundurkan. Sama seperti kematian kita yang tidak kita ketahui, kematian kita juga tidak dapat di majukan atau mundurkan seperti yang di jelaskan di (QS. Yunus: 49) Tiap-tiap umat mempunyai ajal.


 Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukan(nya). Selain itu kita sebagai manusia juga pasti mendapatkan kematian.


 Namun sebagai umat manusia terutama kita umat muslim kematian itu bukan sebuah bencana atau musibah bagi kita semua Namun di dalam tersebut kita juga mendapatkan ujian seperti yang di jelaskan di  (QS. Al Mulk: 2) Dia (Allah) Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. 


Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Hal itupun menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari hal tersebut ada juga hal lain yang mungkin wajib kita lakukan sebagai umat muslim yang ada di dunia.


Yaitu sholat jenazah banyak orang atau bahkan ulama yang mengatakan jika sholat jenazah merupakan hal sunnah dan bukan kewajiban bagi umat muslim.


 Terlepas dari situ kita melakukan hal tersebut berdasarkan unsur kemanusiaan alami seorang manusia. Berikut adalah pendapat beberapa orang mengenai sholat jenazah itu wajib atau sunnah.


Jumhur ulama : berpendapat bahwa hukum shalat Jenazah adalah fardhu kifayah. Dimana bila sudah Ada salah satu orang yang mengerjakannya, gugurlah Kewajiban orang lain. 


Al-Ashbagh :  hukumnya sunnah kifayah, jika tidak ada yang melakukan maka kita tidak akan mendapatkan dosa sekalipun mendapatkan dosa karna melupakan kesunahaan.


Terlepas dari pendapat dari para ulama kita sebagai umat manusia sebaiknya melakukan hal tersebut secara alami atau kita mengikuti rasa kemanusiaan yang kita miliki. 


Mungkin banyak orang yang bertanya bagaimana tata cara sholat jenazah laki-laki? Maka dari itu kita akan memberikan tata cara melakukan sholat jenazah


1.Bacaan 


Dalam semua ibadah yang dilakukan umat muslim hampir setiap yang dilakukan memperlukan bacaan. Sama seperti sholat wajib pada umumnya sholat jenazah juga menggunakan bacaan namun bacaan yang di gunakan berbeda dengan bacaan pada sholat wajib yang sering dilakukan oleh umat muslim.


 Berikut bacaan sholat jenazah laki-laki. Membaca surat Al Fatihah setelah takbir pertama, Membaca sholawat nabi setelah takbir ke-2, Mendoakan jenazah setelah takbir ke-3.


2.Niat Sholat Jenazah


Sama halnya dengan niat sholat. Sholat jenazah pun juga memiliki niat sebelum melakukan sholat namun niat Sholat tersebut berbeda dengan niat sholat pada umumnya berikut adalah bacaan niat sholat jenazah.


 Usholli 'ala hadzal mayyiti arba'a takbirotin fardho kifayatin imaman/ma'muman lillahi ta'ala. “Saya niat salat atas jenazah ini empat kali takbir fardu kifayah, sebagai imam/makmum karena Allah Ta'ala.”


Baca Juga : Bacaan Sholat Jenazah Dari Niat Hingga Salam


3. Syarat Jenazah 


Mungkin banyak orang yang berpikir semua jenazah dapat di sholati dengan tata cara yang islami namun hal itu tidaklah benar ada beberapa hal yang menjadi pacuan kepada orang-orang jika ingin menyolati jenazah : Jenazahnya Beragama Islam, Jenazah Suci dari Najis, Jenazah Sudah Dimandikan, Aurat Jenazah Tertutup. 


Di samping hal itu jika kita terpaksa melakukan sholat jenazah karna ada unsur kemanusiaan sebaikna kita lakukan adas dasar kemanusiaan.


4. Gerakan Sholat Jenazah


Gerakan sholat jenazah dengan. Sholat wajib pada umumnya sangat berbeda. Hal ini sangar jelas terlihat karena pada sholat jenazah hanya melakukan takbir tanpa ada ruku. Sedangkan di sholat wajib pada umunya terdapat beberapa gerakan yang lain.


 Hal ini memang di buat berbeda dengan sholat wajib karena supaya membedakan sholat wajib dan sholat jenazah. Gerakan di sholat jenazah pun hanya berdiri dan tabir sebanyak 6 kali lalu di lanjutkan dengan bacaan sholat jenazah.


5.Hikmah Sholat Jenazah


Dari banyak hal atau ibadah yang kita lakukan pasti akan mendapatkan hikmah atau pedoman dalam kehidupan keseharian kita. Sama seperti sholat jenazah. 


Ketika kita menyolatkan sodara atau bahkan tetangga kita yang mungkin tidak kita kenal kita akan mendapatkan pahala yang mulia dari sang pencipta. Selain pahala kita juga akan mendapatkan rasa kekeluargaan yaitu ketika kita suatu hari nanti meninggalkan dunia kita tidak akan sendiri karna akan ada sodara kerabat dan keluarga yang membantu mengurusi jenazah kita. 


Hal itu menjadi timbal balik yang positif kepada kita karna semasa hidup kita pernah membantu sodara atau kerabat kita dalam menyolatkan jenazah.


 Sehingga ketika suatu hari nanti kita yang mengalami maka kita tidak akan sendirian. Selain unsur agama ini juga menjadi unsur kemanusiaan dan saling tolong menolong. 

Post a Comment

0 Comments